نامه محبوب
موضوع: مقالات | تاریخ ارسال: چهارشنبه، 14 فروردین 1387 | بازدیدها: 1693

موعظه قرآنی و دعوت به انس بیشتر با این کتاب آسمانی

نامه محبوب
علي نعيم الدين خاني

در فصل شكوفه و سرسبزي و وزش نسيم روح‌فزاي بهاري، براي طراوت روح و شادماني خاطر و راحت جسم و جان، به كنار سبزه‌زاران و رودخانه‌ها و آبشارها و به دامان دشت و كوه و ساحل درياها سفر مي‌كنيم و خستگي روزها و ماه‌ها كوشش و فعاليت را به دل طبيعت سبزينه مي‌سپاريم و جسم و روان خويش را نشاطي بهاري مي‌بخشيم. در گرماي سوزان فصل تابستان نيز دوستدار هوايي طربناك و مكاني سرسبز و حاصل‌خيز هستيم و در فصل باراني پاييز و در ايام سرد و برف‌ريزان زمستان، جوياي جايگاهي مناسب و لباسي گرم و حرارتي دلپذير مي‌باشيم.
اما آيا شده است كه وقتي از فراز و نشيب روزگار خسته و ملول مي‌شويم و گوهر آرامش را در راه پُر پيچ و خم دنيا گم مي‌كنيم، سري هم به گلشن هميشه‌سبز قرآن بزنيم و با نسيم روح‌بخش آياتش بهارِ اطمينان را براي دل بي‌قرارمان به ارمغان آوريم؟ آيا تا به حال، زنگار غم و اندوه و غبار درد و محنت كويرستان ناسوت را با نهرهاي زلال قرآن شسته‌ايم و در ظلمتكده مُلك، خانه قلب خويش را با نور فُرقانش روشنايي بخشيده‌ايم؟ آيا در خلوت آياتِ گهربار قرآن، آواي پند و موعظه خدايي را با گوش جان شنيده‌ايم و مشام جان را سرمست از رَوْح و رَياحينِ مقرّبينش ساخته‌ايم و بر لوح جانمان با رنگ‌ بهشتي‌اش نقش خليفة‌اللهي زده‌ايم و در پرتو عمل به آيات عزت‌آفرينش تاج كرامت بر سر نهاده‌ايم؟ آيا تا كنون گرماي تعلقات دنيوي و عطش جانكاه حب‌الشهوات نفساني را با خنكاي تقوا و پرهيزكاري‌‌اش زدوده‌ايم و در برگ‌ريزان‌ يأس و نااميدي، در گلزار معطّرش گل هميشه‌بهار اميد را بوييده‌ايم؟ آيا در سرماي سوزنده جهل و غفلت، و در كولاك كشنده خودخواهي و نخوت، از حرارت جان‌فزاي اين خورشيد آسماني و گرماي توان‌بخش اين منبع لايزال نوراني، مدد جسته‌ايم؟
بياييم قدري بيشتر به اين نامه محبوب دل ببازيم تا سرمايه نفيس عمر خويش را نبازيم. بياييم با طراوت وضو به حضور قرآن رويم و از زمزم نورش اكسير شفا بجوييم. چهره مستورش را بگشاييم و غبار مهجوريت از سيماي معنوي‌اش بزداييم. بياييم دلمان را با معارف و لطايف قرآن بهاري كنيم و از رهگذر ذكر و فكر در آيه‌آيه‌هاي الهي‌اش به قلبمان گُل اطمينان و آرامش هديه دهيم و سرماي سوزان نسيان و عصيان را با گرماي مطبوع ذكر و بصيرتش از ميان بريم و در پرتو الطاف ربوبي، باديه‌پيماي طريق فلاح در كلام سرشار از صلاحش باشيم.

© kimiyayevesal.com [1387]