اعجاز سوره ها
موضوع: مقالات | تاریخ ارسال: یکشنبه، 17 آبان 1388 | بازدیدها: 1786

نگاهی ادبی عرفانی به لطایف و نکته های معنوی نام سوره های قرآن کریم

این مقاله در دوماهنامه بشارت به تاریخ اسفند 1386 به چاپ رسیده است.

اعجاز سوره‌ها
علي نعيم الدين خاني

يا رب! به ما توفيق آن ده كه دست محبت در دستگيره ماندگار قرآنت بياويزيم و گام استقامت بر صراط حميد كتاب آسماني‌ات بنهيم و صلاي صُور قيامت را در اعجاز اسماي سوره‌هايش بشنويم. باشد تا از فاتحه، فتحي دگر حاصل كنيم و از كوثرش شهد عبوديت چشيم. از نورش قَبَسي راه‌گشا برگيريم و در كهف ولايتش امان يابيم. از نجم هدايتش به سوي طور سينا رهنمون گرديم و به بركت لطف و كرامتش از شمس عالمتاب محمدي به قمر دل‌افروز علوي باريابيم. قَدْرش را بدانيم و در كنار نهر زلال توحيد مرآت دل را از تكاثر دنيا طهارت بخشيم.
در طنين بيدارگر آيات عذابش، معتكف حريم توبه گرديم تا طعم گواراي كلامِ گلفام انبيا را به كام دل بچشيم و حجّ اكبر را در ميثاقي عارفانه با مقام عظماي امامت، و نبأ عظيم هستي را در قاموس رحماني ولايت بجوييم. از رهگذر وارستگي از زيور و زخرف ناسوتي به سيرت طاووسي اهل بهشت نايل آييم و به جاي دل‌خوش داشتن به سراي عنكبوتي دنيا، در طور سيناي قرآن مأوا گزينيم و در صف واحده مؤمنان، مستحكم‌‌تر از حديد، قدم بر صراط عزت و انسانيت گذاريم و از نور فرقانش طريق هدايت بجوييم و بر سر خوان كرامتش، مائده بهشتي معرفت تناول كنيم و از فرازهاي عبرت‌آموز قصص و مَثَل‌هاي اعلايش درس انسانيت بياموزيم. آن را براي عمل كردن، قرائت كنيم و براي دانستن، تلاوت نماييم. در عرصه مجاهدت و فتوت، رعدآسا به قلب سياه اهريمن هجوم آوريم تا فتح و نصر الهي را در جان و روان خويش عيان بينيم و از عَلَق جسماني به فَلَق روحاني صعود نماييم.
در طلوع فجر صادقش نماز عشق اقامه كنيم و بر پيشاني ارادتمان گلواژه سجده بنگاريم. در پرتو جمال عروسِ رحمان‌َش قاموس دلبستگي‌ها را مُهر طلاق زنيم و در بلنداي اعرافَش نداي عرفان و ايمان سر دهيم. ابراهيم‌وار نَفْس خويش را به مسلخ تسليم بريم و مريم‌گونه به زيور عفاف آراسته گرديم. قلم و قدم خود را با جوهر معارفش جان بخشيم و در آينه تمام‌نمايش سيرت انسان را نظاره كنيم و شرح صدر را از درگاه بلندش مسئلت نماييم. در طيّ صراط باريك‌تر از مو و تاريك‌تر از شب و برّنده‌تر از شمشير، جز به پروردگار اعلي توكل نكنيم و اوج عبادت را در خدمت خالصانه به ناس بجوييم و اگر ‌خواهان آنيم كه حق تعالي همواره يادآور و ياور ما باشد، در مصائب دشوار روزگار، پيوسته عيال خداوند را ياد، و دل‌ شكسته‌ يتيمان و محرومان را شاد كنيم.

© kimiyayevesal.com [1387]