شکرانه استاد
موضوع: شکرانه | تاریخ ارسال: دوشنبه، 27 آبان 1387 | بازدیدها: 1831

کیمیای وصال شرح حال دلداده عاشقی است که از نعمت وجود صاحبدلی از تبار عارفان بهره مند گردیده و در این مجال می کوشد تا آنچه را در مکتب عرفانی و محضر آسمانی مربی نورانی خویش آموخته، در معرض استفاده دوستداران ادب و معنا قرار دهد و به شکرانه این نعمت بزرگ و به قدر توان خویش، به ترسیم سیمای روحانی و شخصیت هنری و معنوی آن استاد گرانقدر همت گمارد

به نام دوست که هر چه هست عنایت اوست
دوست داشتم اولین شکرانه ای که در این بخش می نگارم، شکرانه نعمت استاد الهی و مربی معنوی ام باشد؛ همو که نور کلامش ظلمت جهل را از فضای دلم زدود و طراوت وجودش صفایی دیگر به زندگی ام بخشید؛ او که بصیرت عرفانی به حضرت روح الله و بصیرت انقلابی به خلف شایسته و شاگرد صدیقش، خامنه ای عزیز را ره توشه سلوک اجتماعی ام ساخت و قلم متعهدانه و خدمت خالصانه به خلق را همواره در گوش جانم نجوا نمود.
آری، رهنمودهای سازنده و سخنان بالنده اش همواره روشنایی بخش طریقتم بوده و صفای وجود الهی اش حال و هوایی دیگر به قلب مسکینم بخشیده.
پیر فرزانه و مربی معنوی ام، استاد یعقوب قمری شریف آبادی که به بیان علوی من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا همیشه وامدار توجهات و رهنمودهای الهی اش می باشم و شکر نعمت وجود پر خیر و برکتش را از پیشگاه ربوبی خواستارم.
و آنچه از لطایف عرفانی و حقایق معنوی در برگ برگ کیمیای وصال عرضه می گردد، درسی است که از محضر آن عزیز نورانی و مربی آسمانی آموخته ام که توفیق عمل به آن را از درگاه حق تعالی خواهانم.
خدای رحمان همه تشنگان کوثر کمال و رهروان طریق جمال را بهره مند از نور هدایت بخش استاد عرفانی و مهتاب شب افروز مربی معنوی نماید و سلوک در وادی عرفان ناب را روزی شیفتگان معنا قرار دهد. رزقنا الله ایانا و ایاکم

© kimiyayevesal.com [1387]